NaslovnicaEnglishKontakt
nogodnomaster.jpg

Sadraj
Naslovnica
Platforma enske mree
Kodeks
Struktura
lanice Mree
Izjave
Aktivnosti
Kolumne
Kampanje
enska mrea u medijima
Nasilje prema enama
Korisni linkovi
Plan stranice

Facebook
facebook.png
Dan ena 2014.
2014-03-08 13.01.35.jpg
18 myths of prostitution

18 myths of prostitution
Dan ena 2013.

Dan ena 2010.
dug-zenama.jpg

Dan ena 2009.
crkva

Koalicija za sekularizam
100 godina ...
Dan ena 2008.
let082.jpg
Dan ena 2007.
0016danzena07.jpg
Press clips

Jutarnji list: Inflacija pravobraniteljstava? Ispis E-mail
Administratorica   
Utorak, 10 Travanj 2007

Mali eli vee ovlasti u zatiti ljudskih prava, Jutarnji list 10. travnja 2007.

Treba li Hrvatskoj jedna jaka nacionalna institucija za zatitu ljudskih prava ili niz posebnih pravobranitelja iji uredi niu kao gljive poslije kie? To je pitanje aktualizirao puki pravobranitelj Jurica Mali u upravo objavljenom izvjetaju o radu 2006. godine.

Mali predlae da saborski odbori za Ustav i ljudska prava rasprave i zauzmu stav o tome treba li i dalje osnivati nova pravobraniteljstva ili jaati ustavnu instituciju pukog pravobranitelja.

Iako to izrijekom ne kae, iz Malieva se prijedloga moe iitati kritika "inflacije" pravobraniteljstava. Njegov ured postoji ve 14 godina, prije etiri godine uspostavljene su i pravobraniteljice za djecu te za ravnopravnost spolova, a u saborskoj je proceduri osnivanje pravobranitelja za osobe s invaliditetom te pravobranitelja za prava umirovljenika. Istodobno Malieva inicijativa da mu se proire ovlasti i na rad sudova ve dvije godine skuplja prainu u saborskim ladicama.

- Valja ocijeniti racionalnost osnivanja veeg broja posebnih pravobranitelja, a istodobno slabljenje i ograniavanje mandata jedine, ope, Ustavom predviene institucije pukog pravobranitelja - upozorio je Mali.

Da bi pojaao svoj prijedlog, Mali se poziva na Parika naela Ope skuptine UN-a iz 1993. godine o jednoj jakoj i neovisnoj nacionalnoj instituciji za ljudska prava, sa to irim mandatom i ovlastima i na meunarodnom planu.

Pravobraniteljica za djecu Mila Jelavi nema nita protiv rasprave, ali konana odluka je na dravi. Upozorava da i njezin ured, poput Malieva, ima temelj u meunarodnim preporukama.

Jurica Mali puki pravobranitelj: Valja ocijeniti racionalnost osnivanja veeg broja posebnih pravobranitelja, a slabljenje ope, Ustavom predviene institucije pukog pravobranitelja

Mila Jelavi pravobraniteljica za djecu: Naa je institucija nastala temeljem preporuka UN-ova Odbora za prava djeteta. Imamo pune ruke posla. Prepoznatljivi smo kao specijalizirani za djecu. - Naa je institucija nastala temeljem preporuka UN-ova Odbora za prava djeteta. Imamo pune ruke posla. Prepoznatljivi smo u javnosti kao specijalizirani za djecu. Hoe li tako i ostati, u rukama je drave - rekla je Mila Jelavi.

Gordana Luka Koritnik ravnopravnost spolova: Specijalizirani ombudsmani pridonose rjeavanju problema. Problem enskih prava ne bi bio toliko prisutan u javnosti da za to nemamo poseban ured. Gordana Luka-Koritnik smatra da specijalizirani ombudsmani pridonose rjeavanju problema osjetljivih drutvenih skupina. - Na tom je tragu i stav Europske komisije. Nisam sigurna da bi problem enskih prava bio toliko prisutan u javnosti da za to nemamo poseban ured - smatra Luka Koritnik.

I u udrugama, poslovino osjetljivima na rasipnost drave, podravaju "pluralizam" pravobraniteljstava.

- Ne treba nas brinuti to e golemi dravni aparat jo malo narasti ako on bude radio na zatiti ljudskih prava - zakljuila je Bojana Genov, koordinatorica enske mree.


 
« Prethodna   Sljedea »
Povratak na vrh!
© 2022 �enska mre�a Hrvatske - Women's Network Croatia
Povratak na vrh!