NaslovnicaEnglishKontakt
nogodnomaster.jpg

Sadraj
Naslovnica
Platforma enske mree
Kodeks
Struktura
lanice Mree
Izjave
Aktivnosti
Kolumne
Kampanje
enska mrea u medijima
Nasilje prema enama
Korisni linkovi
Plan stranice
Distribucija Sadraja

Facebook
facebook.png
Dan ena 2014.
2014-03-08 13.01.35.jpg
18 myths of prostitution

18 myths of prostitution
Dan ena 2013.

Dan ena 2010.
dug-zenama.jpg

Dan ena 2009.
crkva

Koalicija za sekularizam
100 godina ...
Dan ena 2008.
let082.jpg
Dan ena 2007.
0003danzena07.jpg
Press clips

Izglasan je diskriminativan Zakon o medicinski pomognutoj oplodnji Ispis E-mail
Administratorica   
Petak, 13 Srpanj 2012

Danas je izglasan diskriminativan Zakon o medicinski pomognutoj oplodnji koji sadri odredbu koja eksplicitno propisuje diskriminaciju ena koje ive u istospolnim zajednicama. Zakon u potpunosti iskljuuje ene koje nemaju problem s neplodnosti, ali ele primjenom MPO ostvariti pravo na zaee, trudnou i raanje zdravog djeteta. Vlada RH i Hrvatski sabor nisu uskladili Zakon o medicinski pomognutoj oplodnji s Ustavom i nacionalnim i meunarodnim dokumentima za suzbijanje diskriminacije i zatitu ljudskih prava, ve su nastavili diskriminatorni odnos prema enama s obzirom na njihov brani i obiteljski status i spolnu orijentaciju, te su propisali direktnu diskriminaciju ena koje ive u istospolnim zajednicama. S obzirom na navedeno, enska mrea Hrvatske e podnijeti prijedlog za ocjenu ustavnosti Zakona o medicinski pomognutoj oplodnji Ustavnom sudu RH, po njegovoj objavi u Narodnim novinama.

Ovdje se radi o zakonu koji zadire, izmeu ostalog, i u pitanja ravnopravnosti spolova, jer se tie pitanjareproduktivnog zdravlja i reproduktivnih prava ena i zabrane diskriminacije na temelju branog i obiteljskog statusa i spolne orijentacije.

Zakonom o ravnopravnosti spolova i Zakonom o suzbijanju diskriminacije izrijekomse zabranjuje diskriminacija na temelju spolne orijentacije.

Biva Vlada je 2009. godine izradila, a Hrvatski sabor usvojio Zakon o medicinskoj oplodnji koji je bio meu najrestriktivnijima u svijetu. Nova Vlada, usprkos prvobitnim obeanjima da e ispraviti nepravdu nanesenu enama usvajanjem Zakona o medicinskoj oplodnji iz 2009. godine i omoguiti svim enama medicinsku oplodnju pod istim uvjetima, bez diskriminacije: bez obzira na to lijee li se od neplodnosti ili ne, to ipak nije uinila.

Novi Zakon sadri odredbu koja eksplicitno propisuje diskriminaciju ena koje ive u istospolnim zajednicama. Zakon u potpunosti iskljuuje ene koje nemaju problem s neplodnosti, ali ele primjenom MPO ostvariti pravo na zaee, trudnou i raanje zdravog djeteta.

Lezbijska grupa Kontra i enska mrea Hrvatske su u vie navrata predlagale amandmane i zahtjevale izmjene diskriminativnog prijedloga Zakona, prije nego je usvojen. Na sjednici Odbora za ravnopravnost spolova na kojoj smo sudjelovale ovaj tjedan predstavnik Ureda pravobraniteljice za ravnopravnost spolova takoer je upozorio na diskriminativne odredbe i zatraio osiguranje prava na medicinski pomoguntu oplodnju za istospolne parove.

Medicinski pomognuta oplodnja nije samo metoda za lijeenje neplodnosti, nego i pomo enama bez partnera i enama koje ive u istospolnim zajednicama da dobiju dijete. Novi zakon diskriminira sve ene koje ele potomstvo, a nisu udane, u izvanbranoj vezi ili neplodne. U brojnim dravama ene imaju pravo na postupak MPO neovisno o njihovoj plodnosti, a s obzirom na obveze koje je preuzela ratifikacijom meunarodnih dokumenata, to bi trebala uiniti i Hrvatska.

lankom 10. Stavkom 2. Zakona ene koje ive u istospolnim zajednicama su potpunosti iskljuene od mogunosti primjene ovog zakona. ene koje ive u istospolnim zajednicama imaju pravo na zatitu svog obiteljskog ivota. Ovakva odredba predstavlja nerazumno i nerazmjerno mijeanju drave u privatni ivot pojedinca. Radi se o direktnoj diskriminaciji lezbijki koja je zabranjena Zakonom o suzbijanju diskriminacije i Zakonom o ravnopravnosti spolova.

Reproduktivna prava ena kao dio ljudskih prava zajamena su svim enama Ustavom RH i meunarodnim dokumentima. Unato brojnim upozorenjima, reakcijama i prosvjedima Pravobraniteljice za ravnopravnost spolova, udruga roditelja te enskih udruga i udruga za prava LGBT osoba, nadlene institucije odluile su grubo prekriti ljudska prava svojih graanki usvajanjem diskriminativnog zakona.

Drava ima obvezu tititi prava svih graana i graanki i ne moe birati koje skupine graana/-ki e diskriminirati, zavisno o tome koliki je pritisak javnosti da to uini ili kakav je stav Crkve.

Vlada RH i Hrvatski sabor nisu uskladili Zakon o medicinski pomognutoj oplodnji s Ustavom i nacionalnim i meunarodnim dokumentima za suzbijanje diskriminacije i zatitu ljudskih prava, ve su nastavili diskriminatorni odnos prema enama s obzirom na njihov brani i obiteljski status i spolnu orijentaciju, te su propisali direktnu diskriminaciju ena koje ive u istospolnim zajednicama. S obzirom na navedeno, enska mrea Hrvatske e podnijeti prijedlog za ocjenu ustavnosti Zakona o medicinski pomognutoj oplodnji Ustavnom sudu RH, po njegovoj objavi u Narodnim novinama.

Pozivamo sve ene koje ive u istospolnim zajednicama ili ive same i ele ostvariti pravo na medicnski pomognutu oplodnju da nam se jave radi podizanja individualnih tubi protiv Republike Hrvatske.

Za ensku mreu Hrvatske:

Sanja Juras

Nela Pamukovi

Biserka Mominovi

Mirjana Kuer

urica Kolarec

Povezano:

  1. Nerazumno i nerazmjerno mijeanje drave u privatni ivot pojedinca
  2. Izglasan je diskriminativan Zakon o medicinski pomognutoj oplodnji
  3. Diskriminatorni Nacrt prijedloga Zakona o MPO
  4. Uz javnu raspravu o novom prijedlogu Zakona o medicinskoj oplodnji

 
« Prethodna   Sljedea »
Povratak na vrh!
© 2024 �enska mre�a Hrvatske - Women's Network Croatia
Povratak na vrh!