NaslovnicaEnglishKontakt
nogodnomaster.jpg

Sadraj
Naslovnica
Platforma enske mree
Kodeks
Struktura
lanice Mree
Izjave
Aktivnosti
Kolumne
Kampanje
enska mrea u medijima
Nasilje prema enama
Korisni linkovi
Plan stranice
Distribucija Sadraja

Facebook
facebook.png
Dan ena 2014.
2014-03-08 13.01.35.jpg
18 myths of prostitution

18 myths of prostitution
Dan ena 2013.

Dan ena 2010.
dug-zenama.jpg

Dan ena 2009.
crkva

Koalicija za sekularizam
100 godina ...
Dan ena 2008.
let082.jpg
Dan ena 2007.
0011danzena07.jpg
Press clips

Izjava u povodu dvostrukog ubojstva u Kostajnici Ispis E-mail
Administratorica   
Petak, 21 Lipanj 2013

U povodu dvostrukog ubojstva u Kostajnici, u kojemu je enu i njenog partnera ubio njezin bivi partner, enska mrea Hrvatske osuuje teko ubojstvo i poziva na propitivanje odgovornosti onih koji su ga, da su postupali po zakonu, mogli sprijeiti.

Stoga traimo da se ispita odgovornost svih: lokalne policije, jednako kao i Ministarstva unutarnjih poslova, koji su propustima ili nepostupanjem omoguili nekanjeno nasilje protiv ene i indirektno sudjelovali u zloinu koji je dvoje djece ostavio bez majke.

Samo odgovorno ponaanje drave i prepoznavanje problema nasilja protiv ena kao drutvenog i politikog problema moe kvalitetno doprinijeti njegovom suzbijanju.

Iako je danas nasilje protiv ena prepoznato kao neprihvatljiv oblik ponaanja i tako sankcionirano zakonom, ovaj zloin potvruje da se radi o deklarativnim zakonima i propisima koji se ne provode, jer da to nije sluaj, osuivani nasilnik bi bio adekvatno sankcioniran, a tragadija sprijeena.

Ovaj zloin nam ponovno potvruje da nasilje protiv ena koje ine brani ili izvanbrani partneri, sadanji ili bivi i dalje ostaje podcijenjeno ili tretirano kao dio 'tradicije'.

Postavlja se pitanje kada e konano zakoni i prakse poeti tititi ene od razlitih vrsta partnerskog nasilja.

Kada e praksa djelatno tititi pravo ena na siguran ivot?

Kada e se konano za poinitelje nasilja prestati nalaziti isprike?

Kada e se konano priznati ljudska prava enama u RH?

Podsjeamo da Hrvatska jo nije ratificirala Konvenciju Vijea Evrope o sprjeavanju i borbi protiv nasilja nad enama ukljuujui obiteljsko nasilje. Ratifikacijom ove Konvencije i usklaivanjem zakonodavstva te potpunom implementacijom izbjegle bi se ovakve strane tragedije, a ene bi dobile potpunu zatitu.

Vezano uz sluaj dvostrukog ubojstva u Kostajnici, od Pravobraniteljice za djecu traimo praenje i nadzor nad ostvarivanjem prava djece koja su rtve ovog bezumnog ina.

Traimo posebnu podrku djeci u ostvarivanju prava na naknadu zbog tete koja im je nanesena ovim tekim zloinom.

Koordinatorice enske mree Hrvatske:

Biserka Mominovi

Mirjana Kuer

Sanja Juras

Nela Pamukovi

urica Kolarec


 
« Prethodna   Sljedea »
Povratak na vrh!
© 2024 �enska mre�a Hrvatske - Women's Network Croatia
Povratak na vrh!