NaslovnicaEnglishKontakt
nogodnomaster.jpg

Sadraj
Naslovnica
Platforma enske mree
Kodeks
Struktura
lanice Mree
Izjave
Aktivnosti
Kolumne
Kampanje
enska mrea u medijima
Nasilje prema enama
Korisni linkovi
Plan stranice

Facebook
facebook.png
Dan ena 2014.
2014-03-08 13.01.35.jpg
18 myths of prostitution

18 myths of prostitution
Dan ena 2013.

Dan ena 2010.
dug-zenama.jpg

Dan ena 2009.
crkva

Koalicija za sekularizam
100 godina ...
Dan ena 2008.
let082.jpg
Dan ena 2007.
0008danzena07.jpg
Press clips

Ispis E-mail
Administratorica   
Srijeda, 19 Rujan 2007

Suzana Kunac, nudei nam projekt B.a.B.e.-a na uvid, pokazuje da ne razumije znaaj legalne procedure. Naime, enska infoteka zahtijeva ukupnu natjeajnu dokumentaciju, pri emu se rukovodi Zakonom o pravu na pristup informacijama, dok se VURS nastoji izmigoljiti iz obaveza opeg upravnog postupka.

Suzana Kunac vrijedno i priljeno objanjava to je korupcija, to samo po sebi nije loe, jer nikad dosta uenja. Ono to je propustila objasniti jest da je izvor korupcije mogu upravo u praksi (koja je kod nas prilino razvijena) koja omoguuje (u svakom sluaju, malo tko se time zamara) da jedna zainteresirana osoba (za novac, projekt, gradnju mosta, prodaju kvera, izgradnju ceste do vlastite vikendice....i t. sl. - primjeri nisu izmiljeni) ima poziciju u nekom od tijela organizacije, vladinog tijela, upravnog odbora itd., koje joj to moe omoguiti. Sasvim konkretno, bez kominih osoba A i B koje se prema SK nikako ne mogu susresti u istom uredu, Sanja Sarnavka kao koordinatorica B.a.B.e.-a sjedi u jednom tijelu VURS-a, a isti taj VURS dodijeli najvei iznos organizaciji kojoj je ona na elu. Cijela humoreska o nemogunosti da se susretnu Helena timac Radin i Sanja Sarnavka (kao da se radi o organizaciji veliine Pentagona) istovjetna je onima koje nam je ispriao, recimo, Polanec, objanjavajui da dodue jest u Upravnom odboru Brodospasa, ali da ni s kim nije pio kavu, nikakve dokumente nije vidio, ovjek pojma ni o emu nema.

Na temelju toga ja govorim o elementima koji upuuju na mogunost korupcije. U pristojnom svijetu takve se situacije izbjegavaju ili su zabranjene, a vode se u rubrici sukoba interesa. Uostalom, i same B.a.B.e. su pred par godina vodile bitku s Nacionalnom zakladom, upuujui na sukob interesa (a to je osnova za koruptivne prakse), budui da se u Upravnom odboru Zaklade (ne i u natjeajnoj komisiji) nalazila osoba koja je istovremeno bila na elu jedne organizacije koja je dobila sredstva putem natjeaja Zaklade.

U aru obrane lika i djela grupe B.a.B.e. sa Sanjom Sarnavkom na elu, Suzana Kunac proputa komentirati (iako citira) da je enskoj infoteci nuen novac mimo natjeaja, i to u klasinom mafijakom stilu, to jest telefonskim pozivom. U koje bi to prakse spadalo, obzirom na mentalnu ekvilibristiku Suzane Kunac, teko mi je i zamisliti. Pria o tome kako K napada B.a.B.e. i o moguem podastiranju dokaza o nevinosti, kako su one ekale rezultate Natjeaja, pa i potpisale ugovor (ima li i neka druga opcija osim ekanja na rezultate !?!), o asnom i ozbiljnom (neemo se valjda aliti i zadirkivati) sluenju Sanje Sarnavke u Povjerenstvu za medije... gotovo nas dovodi do ganua. U stvari pak spada u mrenje papira (ekrana) znano jo i kao dimna zavjesa, kojoj je u sri tvrdnja o neovisnosti Povjerenstva za medije koje je, vidi vraga! osnovao upravo VURS sukladno odredbi 7.3.3. Nacionalne politike za promicanje ravnopravnosti spolova - inae, VURS-ovom prilino loem uratku, a koje slui tome da prati provedbu politike ravnopravnosti spolova u skladu sa zakonom o ravnopravnosti spolova. Raune funkcioniranja Povjerenstva plaa pogodite tko! I jo ekvilibristike SK: Osim asne i ozbiljne Sanje Sarnavke, u Povjerenstvu za medije su i druge uvaene aktivistkinje, strunjakinje, novinarke... pa SK moli za dozvolu da se zapita (od koga? od same sebe? jer tko bi joj uope mogao zabraniti da govori?) u kakvoj su one vezi sa strunom radnom skupinom za dodjelu sredstava... ili je samo koordinatorica B.a.B.e. u nekoj tajnoj vezi sa strunom radnom skupinom?. Koliko mi je poznato, druge osobe iz Povjerenstva nisu koordinatorice ili lanice niti jednog projekta koji je dobio sredstva na Natjeaju.

Suzana Kunac, nudei nam projekt B.a.B.e.-a na uvid, pokazuje da ne razumije znaaj legalne procedure. Naime, enska infoteka zahtijeva ukupnu natjeajnu dokumentaciju, pri emu se rukovodi Zakonom o pravu na pristup informacijama, dok se VURS nastoji izmigoljiti iz obaveza opeg upravnog postupka. Natjeajnu dokumentaciju ine svi oni dokumenti kao to su Pravilnik o radu povjerenstva, zapisnici povjerenstva, obrazloenja, imena lanica/ova povjerenstva (do danas je to za javnost ostala fantomska grupa), te projekti kojima su dodijeljena sredstva. Bez uvrede, ali ovdje se ne radi ni o kakvom interesu stjecanja uvida u bilo koji poseban projekt (pa time niti u projekt B.a.B.e.-a; istina, neki drugi su, sudei prema naslovima, daleko zanimljiviji, kao na primjer onaj udruge HOMO, s intrigantnim naslovom Miss svijeta mir u svijetu!!!). Radi se samo o potivanju zakona i procedura.

I na kraju, prevoenje cijele skandalozne prie oko Natjeaja VURS-a na vlastitu osobu (mislim na B.a.B.e., ne na SK) metodoloki je promaaj (namjeran ili sluajan - posve je irelevantno). U ovoj prii predmet interesa jest Vladin ured za ravnopravnost spolova i nezakonitosti u njegovu radu. Sve i svi ostali su marginalci. S pristojnijim ili manje pristojnim ulogama u podjeli koju ipak odreuje glavna reiserka Helena timac Radin.

ura Kneevi

Komentar se odnosi na napis Suzane Kunac iz udruge B.a.B.e. objavljen 17. 9. 2007. na portalu H-alter.org pod naslovom B.a.B.e. pristup informacijama smatraju obavezom

Povezano:

  1. H-alter: B.a.B.e. ne razumiju proceduru
  2. H-alter.org: Ured za ravnopravnost spolova kri zakone
  3. Feral Tribune: Natjeajna kuhinja
  4. H-alter.org: Uskraeno nam je pravo na albu
  5. Glas Istre: Vladin Ured duan je financijski podravati projekte i aktivnost udruga
  6. Glas Istre: Odbijamo aktivizam ogranien na financije
  7. Prekreno je nekoliko zakona RH
  8. Novi list: timac-Radin privatizira javna sredstva

 
« Prethodna   Sljedea »
Povratak na vrh!
© 2022 �enska mre�a Hrvatske - Women's Network Croatia
Povratak na vrh!