NaslovnicaEnglishKontakt
nogodnomaster.jpg

Sadraj
Naslovnica
Platforma enske mree
Kodeks
Struktura
lanice Mree
Izjave
Aktivnosti
Kolumne
Kampanje
enska mrea u medijima
Nasilje prema enama
Korisni linkovi
Plan stranice
Izbori 2007.
Nema nevanih izbora

Facebook
facebook.png
Dan ena 2014.
2014-03-08 13.01.35.jpg
18 myths of prostitution

18 myths of prostitution
Dan ena 2013.

Dan ena 2010.
dug-zenama.jpg

Dan ena 2009.
crkva

Koalicija za sekularizam
100 godina ...
Dan ena 2008.
ene u izborima 2007.
ene u Izborima 2007.
let082.jpg
Podsjetnik enama za izbore
Podsjetnik enama za izbore

Kampanju enske mree Hrvatske financijski je podrala Nacionalna zaklada za razvoj civilnog drutva
Zaklada

Dan ena 2007.
0013danzena07.jpg
Press clips

Aktivnosti 2007.
Reakcija na gostovanje eljke Marki u Splitu, 15.11.2017. Ispis E-mail
Administratorica   
etvrtak, 16 Studeni 2017

Split, 16.11.2017.

U srijedu, 15. studenog, u Splitu je gostovala eljka Marki te je odrala predavanje za javnost protiv ratifikacije Konvencije Vijea Europe za sprjeavanje i borbu protiv nasilja nad enama i nasilja u obitelji, u posljednje vrijeme poznatije kao Istanbulska konvencija, budui je donesena u Istanbulu, u svibnju 2011. godine. Navedena osoba pri tom je iznijela itav niz netonih i nepotpunih informacija, tvrdei da e usvajanjem jednog meunarodnog pravnog dokumenta, koji podsjetimo, regulira pitanja prevencije, zatite, kaznenih mjera i nadzor provedbe u podruju nasilja nad enama i nasilja u obitelji, naa djeca u vrtiu morati uiti o tome mogu li biti ensko ili muko!?! To naravno, nije istina.

 

Navedena osoba zapravo se posluila Konvencijom da bi promovirala svoje poznate politike stavove protiv ljudskih prava, posebno prava LGBT osoba i prava na razliitost, a sad je jasno, i protiv prava ena. Tako ona svjesno ignorira injenicu da je u uvodu Konvencije navedena definicija roda kroz rodne uloge i to u smislu same Konvencije, kako bi se naglasilo da su ene rtve nasilja samo zato jer su ene i da mnoga drutva, pozivajui se na obiaje i tradiciju to smatraju drutveno prihvatljivim. Protivnici Konvencije, s druge strane, se pozivaju na rodni identitet, koji takoer ne smije biti razlog diskriminacije i nasilja ali nije definiran u smislu Konvencije niti je glavni fokus.

U svom javnom nastupu predavaica se koristi neistinama te prikrivenim i nepotpunim injenicama. Tako kae da je Konvenciju ratificiralo 14 drava EU, a da je ostale nisu ratificirale zbog rodne ideologije. Tijekom listopada jo dvije drave lanice EU ratificirale su Konvenciju tako da su do danas Konvenciju potpisale 44 od 47 lanica Vijea Europe i Europske unije a ratificirale 27 lanica Vijea Europe od kojih 16 drava Europske unije, https://www.coe.int/en/web/conventions/full-list/-/conventions/treaty/210/signatures. Konvenciju su do sada ratificirale i primjenjuju je drave u kojima je veliki broj katolikih vjernika poput panjolske, Italije, Portugala, Austrije ili konzervativne Malte koja npr. zabranjuje razvod i pobaaj. Problemu nasilja nad enama, to je glavni predmet Konvencije, u predavanju se pristupa krajnje neozbiljno i marginalno pa se tako krivo navodi da su nasilnici alkoholiari, to je klasian mit o nasilju. Nadalje, prisutno je temeljno neznanje u razumijevanju odredaba Konvencije te predavaica olako pristupa problemu predrasuda, tradicije i obiaja kao uzroka nasilja nad enama (npr. genitalno sakaenje, brak iz asti ili udaja djevojica u dobi od 12 ili 13 godina) zanemarujui njezinu iroku primjenu.

Zanimljivo je da organizatori dogaaja, svjesno ili ne, koriste rodno osjetljivi jezik (gledateljice, gledatelji, vozaica, doktorica), a sama predavaica, sukladno prihvatljivim rodnim ulogama u vremenu u kojem ivimo, javno nastupa, to do prije 100 godina nije bilo mogue.

Stoga pozivamo Vladu RH da pred 25. studenog, Meunarodni dan borbe protiv nasilja nad enama, konano ratificira Konvenciju Vijea Europe o sprjeavanju i borbi protiv nasilja nad enama i nasilja u obitelji te time pokae da ozbiljno shvaa problem i da je nasilje koje ene, djeca, stariji, slabiji i nemoni trpe, iznad trivijalnih politikih rasprava i ideologija pa zvala se ona i rodna.


 
Akcija u povodu dogaaja u panjolskoj: fotogalerija Ispis E-mail
Administratorica   
etvrtak, 06 Veljaa 2014
Galerija fotografija s prosvjeda u povodu razvoja dogaaja u panjolskoj
Opirnije...
 
Ne propustite dan graanske moi Ispis E-mail
Administratorica   
Petak, 23 Studeni 2007

zmh.jpg enska mrea Hrvatske u svojoj kampanji NEMA NEVANIH IZBORA poruuje biraicama da ne propuste dan graanske moi, ve da izau na izbore i vrlo promiljeno odvagnu koja e stranka uiniti najvie da pobolja svakodnevnicu ena. Takoer upozorava na sve vee siromaenje ena, na porast rodno uvjetovano nasilja, na lo poloaj ena na tritu rada i na nedostatnu zatitu materinstva, vidljivu u injnici da je trudnoa najee razlog za dobijanje otkaza ugovora o radu.

enska mrea poziva na promiljanje da li predizborna obeanja stranaka doista pogaaju potrebe ena, poput onih da e omoguiti porodiljni dopust do ak sedme godine, zabraniti pobaaj, legalizirati prostituciju i slino.


Opirnije...
 
Anketa za kandidate i kandidatkinje Ispis E-mail
Administratorica   
Petak, 23 Studeni 2007

anketa.jpg enska mrea Hrvatske uputila je svim kandidatima i kandidatkinjama za Hrvatski sabor anketni listi , kojim elimo ispitati njihove stavove o temama koje smatramo ivotno vanima za ene. Anketni listi potom su dobili svi kandidati parlamentarnih stranaka smjeteni na prva tri mjesta kandidacijskih lista, te takoer jednako pozicionirani kandidati na listama mladih i listama Nezavisne stranke ena.

Ovom anketom ispitujemo takoer stupanj odgovornosti prema javnosti te spremnosti za dvostranu komunikaciju sa birakim tijelom, oekivanoj sukladno visokoj pozicioniranosti na listama.


Opirnije...
 
Izbori 2007.: Upitnik politikim strankama Ispis E-mail
Administratorica   
etvrtak, 22 Studeni 2007

Nema nevanih izbora enska mrea Hrvatske je iznimno zainteresirana za predizborne programe politikih stranaka, posebice u onim dijelovima koji se tiu mjera i politika prema ostvarenju ravnopravnosti spolova i smanjenju diskriminacije ena i seksualnih i rodnih manjina.

Stoga je politikim strankama poslala predizborni upitnik sroen kako bi se uklonile brojne nedoumice preostale i nakon prouavanja svih dostupnih predizbornih materijala. Svrha je upitnika lake snalaenje biraica u obilju predizbornih poruka, te isticanje tema koje su enama iznimno vane i znaajno se reflektiraju na njihov svakodnevni ivot.

Primljeni odgovori:

IDS nema vremena komunicirati s biraicama jer je u predizbornoj kampanji

Odgovor Hrvatske narodne stranke

Odgovor Socijaldemokratske partije Hrvatske


Opirnije...
 
Odgovori SDP-a na upitnik Ispis E-mail
Administratorica   
Petak, 16 Studeni 2007

sdp Odgovori Socijaldemokratske partije Hrvatske na upitnik enske mree politikim strankama uoi parlamentarnih izbora.


Opirnije...
 
Odgovor Hrvatske narodne stranke na upitnik enske mree Ispis E-mail
Administratorica   
Srijeda, 14 Studeni 2007

hns_logo.jpg Odgovori Hrvatske narodne stranke na upitnik enske mree Hrvatske politikim strankama uoi parlamentarnih izbora 2007.


Opirnije...
 
Udruga CESI istupila iz enske mree Hrvatske Ispis E-mail
Administratorica   
Ponedjeljak, 29 Listopad 2007

Centar za edukaciju, savjetovanje i istraivanje - CESI istupio je iz enske mree Hrvatske i o tome izvijestio Mreu i javnost pismom koje objavljujemo u cijelosti ...


Opirnije...
 
IDS nema vremena komunicirati s biraicama jer je u predizbornoj kampanji Ispis E-mail
Administratorica   
Utorak, 23 Listopad 2007

ids Na pitanja iz upitnika IDS je odbio odgovoriti s obrazloenjem da su teme preozbiljne da bi se na njih odgovaralo sa DA ili NE. No na pojanjenje svrhe i karaktera upitnika, IDS izjavljuje da zbog prezauzetosti kandidata i dunosnika izbornom kampanjom stranka ne moe odgovoriti na pitanja. Razmijenjene poruke u nastavku ...


Opirnije...
 
Stranke nerado odgovaraju na konkretna pitanja Ispis E-mail
Administratorica   
Utorak, 23 Listopad 2007

ids Umjesto odgovora na pitanja o temama iz izbornog programa koje su vane enama enska mrea Hrvatske je od Istarskog demokratskog sabora primila pojanjenje zato ga nee dobiti.


Opirnije...
 
Povratak na vrh!
© 2024 �enska mre�a Hrvatske - Women's Network Croatia
Povratak na vrh!