NaslovnicaEnglishKontakt
nogodnomaster.jpg

Sadraj
Naslovnica
Platforma enske mree
Kodeks
Struktura
lanice Mree
Izjave
Aktivnosti
Kolumne
Kampanje
enska mrea u medijima
Nasilje prema enama
Korisni linkovi
Plan stranice
Distribucija Sadraja

Facebook
facebook.png
Dan ena 2014.
2014-03-08 13.01.35.jpg
18 myths of prostitution

18 myths of prostitution
Dan ena 2013.

Dan ena 2010.
dug-zenama.jpg

Dan ena 2009.
crkva

Koalicija za sekularizam
100 godina ...
Dan ena 2008.
let082.jpg
Dan ena 2007.
2danzena07.jpg
Press clips

Izvjestaj u sjeni UN CEDAW komitetu za eliminaciju diskriminacije ena
Administratorica   
Petak, 24 Srpanj 2015

Croatia:61st Session of the Committee on the Elimination ofDiscrimination Against Women,6 July 24 July 2015

Written Statement dated 12 June 2015

Submitted byAutonomous Womens House Zagreb;Centre for Women War Victims-ROSA, Zagreb;Centre for Civic Initiatives, Pore;Dominoes, Split;Lesbian group Kontra, Zagreb;In cooperation with

PETRA Network of NGOs for the prevention and elimination of trafficking in women and

Womens Network of Croatia

RESPONSE TO THE FOURTH AND FIFTH PERIODIC REPORT OF THE REPUBLIC OF CROATIA THROUGH THE QUESTIONS FORWARDED TO REPUBLIC OF CROATIA FROM THE COMMITTEE ON THE ELIMINATION OF DISCRIMINATION AGAINST WOMEN

vie na linku

http://tbinternet.ohchr.org/_layouts/treatybodyexternal/Download.aspx?symbolno=INT%2fCEDAW%2fNGO%2fCRO%2f20861&Lang=en


 
Evropski parlament usvojio izvjetaj o rodnoj ravnopravnosti
Administratorica   
etvrtak, 12 Oujak 2015

Evropski parlament je 11.03.2015. usvojio izvjetaj o rodnoj ravnopravnosti izmeu mukaraca i ena, koji pokriva iroki spektar pitanja vanih za ene: borbu protiv stereotipa prilikom zapoljavanja ena, smanjenje razlike u plaama i mirovinama izmeu mukaraca i ena, podizanje svijesti o nasilju nad enama, razvoj resursa za brigu o djeci. Usvajanjem ovog izvjetaja parlamentarci i parlamentarke su dale/i svoju podrku injenici da ene moraju imati kontrolu nad svojim seksualnim i reproduktivnim zdravljem i pravima, ukljuujui dostupnost kontracepcije, legalnog abortusa i seksualnog obrazovanja.

441 zastupnica i zastupnik Evropskog parlamenta su glasale ZA, 205 protiv, a 52 suzdranih.

Vie informacija na: http://womenlobby.org/spip.php?article7132&lang=en

http://www.europarl.europa.eu/news/en/news-room/content/20150306IPR31740/html/Work-harder-for-gender-equality-say-MEPs


 
Javna akcija 8. mart dan otpora: NE mjerama tednje!
Administratorica   
Subota, 07 Oujak 2015

Aktivistkinje enske mree Hrvatske, enske fronte za radna i socijalna prava i enske sindikalne grupe organiziraju akciju u subotu, 07.03.2015. godine, u 12:00 h, na Trgu bana Jelaia u Zagrebu, pod nazivom 8. mart dan otpora: NE mjerama tednje!

8. mart simbol je borbe ena za ljudsku i ekonomsku emancipaciju. Povijest te borbe puna je patnje, nasilja, utnje i nevidljivosti ena. Javna sfera (pre)dugo je bila svijet bez ena. Novovjeka industrijalizacija uinila ih je vidljivijima uz cijenu iscrpljujueg rada, bijednih nadnica, ivota u siromatvu. Borile su se, ustrajavale, radile i gladovale, pomagale i organizirale trajkove, mnoge ivotom platile svoja uvjerenja. Nita enama i radnicama nije poklonjeno sve su izborile. Izale smo na trite rada, postale smo subjekti drutvenih promjena, ekonomski smo nezavisnije i obrazovanije od naih baka. Meutim, postignua enskog radnikog pokreta danas su sve ugroenija. Dominantna neoliberalna doktrina, imperativ profita i rasta i dekonstrukcija socijalne drave raaju novu/staru potlaenost ena i repatrijalhalizaciju drutvenih odnosa. enama je ponovo namijenjen dvostruki teret: da proizvode profit za svog poslodavca i nose odgovornost za reprodukciju (jeftine) radne snage. Zato izmeu potroakog zova Valentinova i patrijarhalne matrice Majinog dana glasamo za 8. mart! Zbog sjeanja na nesebine i hrabre ene, na njihovu borbu za jednakost i pravdu, za utopiju koju su dijelile. Sudbine Emily Wilding Davison, Klare Zetkin, Rose Luxemburg, Marije Juri Zagorke, Anke Butorac... obavezuju. Nemamo pravo zaboraviti 8. mart! Zbog svega to simbolizira, zbog sebe samih, zbog naih keri i sinova, zbog djece njihove djece. Nastavljamo borbu naih prethodnica kako se ne bi produila loa sadanjost i vratila jo gora prolost.


 
IZJAVA PRED PREDSJEDNIKE IZBORE
Administratorica   
Petak, 09 Sijeanj 2015

jednako.jpgTijekom predsjednike kampanje, a osobito posljednjih dana u javnosti su sve prisutniji pozivi enama da daju glas eni, samo zbog toga to je ena. Pri tom se prozivaju feministike organizacije i trai enska solidarnost u podrci kandidatkinji. Stav feministike enske mree Hrvatske (MH), od samih poetaka organiziranog djelovanja, zalaganje je za uravnoteenim i uinkovitim sudjelovanjem ena u politici, kao i promjenu politika prema enama. Pri tom ne podravamo konkretne osobe/stranke u politikoj utakmici, iskljuivo iz razloga to su to ene.


Opirnije...
 
Protiv zabrane pobaaja ak 75 posto graana
Administratorica   
Ponedjeljak, 08 Prosinac 2014

anketa.jpgTri etvrtine graana Hrvatske protive se zakonskoj zabrani pobaaja, otkrila je anketa koju je za RTL napravila agencija Promocija Plus na 1.300 ispitanika. U zemlji u kojoj se veina graana izjanjava da su katolici, 75 posto ispitanika podrava postojei zakon - po njemu je pobaaj legalan, i tako je ve 52 godine.


Opirnije...
 
Zahtjevi enske mree Hrvatske Vladi RH
Administratorica   
Srijeda, 03 Prosinac 2014

necemo.jpgSmatrajui da je Vlada najodgovornija za uruavanje temeljnih enskih ljudskih prava lanice enske mree Hrvatske trae da se hitno i bez odlaganja osigura provedba zakonskog prava enama koje ele ostvariti svoje pravo na prekid trudnoe na zahtjev te da se ujednae cijene i procedure.


Opirnije...
 
"Neemo natrag na ilegalan pobaaj!"
Administratorica   
Petak, 28 Studeni 2014

zmh.jpgenska mrea Hrvatske je u petak 28.studenog u 'pet do dvanaest' sati pred Banskim dvorima prosvjedovala protiv drastinog krenja reproduktivnih prava ena u Hrvatskoj, kojima u zadnje vrijeme licencirane javne bolnice zbog priziva savjesti lijenika odbijaju obaviti pobaaje.


Opirnije...
 
Javni protest
Administratorica   
etvrtak, 27 Studeni 2014

 enska mrea Hrvatske organizira javni protest u petak, 28.11.2014. u 11:55 h, pred Vladom Republike Hrvatske, povodom drastinog krenja reproduktivnih prava ena u licenciranim javnim bolnicama / klinikim centrima u razliitim gradovima Hrvatske.


Opirnije...
 
"Sa dna lista na mjesta odluivanja!"
Administratorica   
Subota, 22 Studeni 2014

zipth.jpgPredstavnice enske mree Hrvatske okupile su se na Gornjem gradu kako bi ispred Hrvatskog sabora iskazale zabrinutost da se predloenim zakonskim izmjenama Zakona o izborima zastupnika nee osigurati uravnoteena zastupljenost ena i mukaraca u Saboru. enska mrea zahtijeva uvoenje takozvanog zip sustava kojim bi na kandidacijskim listama bili istaknuti naizmjenve mukarac - ena ili ena - mukarac i tako do kraja liste. Aktivistkinje enske mree smatraju da predloeni sustav kvota bez zip - sutava nee poluiti eljene rezultate u praksi, te da se samim njime nee postii ravnopravnija zastupljenosti ena u Saboru i drugim tijelima politikog odluivanja.


Opirnije...
 
Diskriminacija ena krenjem reproduktivnih prava
Administratorica   
Petak, 21 Studeni 2014

 enska mrea Hrvatske se ponovno obratila ministru zdravlja Sinii Vargi zbog neujednaenih procedura i cijena pobaaja kojima se naruavaju reproduktivna prava ena u Hrvatskoj ime ih se diskriminira i ekonomski kanjava, te trai odgovor na pismo od 24. listopada 2014.


Opirnije...
 
Nema moderne demokracije bez rodne ravnopravnosti!
Administratorica   
etvrtak, 06 Studeni 2014

zip.jpgenska mrea Hrvatske pozdravlja uvoenje kvota rodne ravnopravnosti od 40% zastupljenosti kandidatkinja i kandidata odreenog spola koje je uvrteno u prijedlog izmjena i dopuna Zakona o izborima zastupnika u Hrvatski sabor., no izraava zabrinutost i razoaranje jer predloeni sustav kvota ne ukljuuje tzv. zip sustav, odnosno zastupljenost na listama po redoslijedu: ena - mukarac - ena - mukarac. Ovakav prijedlog kvota dovodi u pitanje stvarnu namjeru i iskrenost predlagatelja, te se stvara dojam da se kvote uvode samo radi zadovoljenja forme, a ne s ciljem stvarne provedbe paritetne demokracije.


Opirnije...
 
Priopenje pravobraniteljice za ravnopravnost spolova
Administratorica   
Utorak, 04 Studeni 2014

pravobraniteljica.jpgPravobraniteljica za ravnopravnost spolova je zaprimila niz pritubi graana i graanki kao i poziv za reagiranjem od strane enske mree a vezano za (ne)dostupnost medicinskog zahvata prekida trudnoe u zdravstvenim ustanovama, te je pomno pratila medijske tekstove o ogranienom pristupu medicinskom zahvatu prekida trudnoe koji su prethodnih dana objavljivani u medijima.


Opirnije...
 
estok enski otpor lijenikom prigovoru savjesti
Administratorica   
Srijeda, 29 Listopad 2014

pravoizbora.jpgPravobraniteljica Vinja Ljubii takoer se ukljuila u istraivanje o ostvarivanju prava na pobaaj s ciljem utvrivanja dostupnosti, to ukljuuje i koritenje prava na priziv savjesti te praksu zdravstvenih ustanova u sluajevima kada pobaaj zbog prigovora savjesti nije mogue obaviti. Uzorak ine 32 zdravstvene ustanove u Hrvatskoj, to znai da je pod budnim okom pravobraniteljice pet klinikih bolnikih centara, dvije klinike bolnice, 22 ope bolnice i tri doma zdravlja, a rezultati istraivanja bit e objavljeni poetkom 2015. u sklopu Izvjea o radu Pravobraniteljice za 2014. godinu, izvijestio je Tportal.hr.


Opirnije...
 
enska mrea: Hitno osigurati provedbu prava ena na pobaaj
Administratorica   
Srijeda, 29 Listopad 2014

pro-choice.jpgenska mrea Hrvatske je od ravnatelja, sanacijskih upravitelja i drugih nadlenih tijela dravnih bolnica te od ministra zdravlja da bez odlaganja organiziraju rad u bolnicama na nain da enama bude omoguen pobaaj na zahtjev sukladno zakonu. Ministarstvo zdravlja najavilo je da e od svih bolnica koje imaju odjel ginekologije, a ne obavljaju pobaaje na zahtjev, pisanim putem zatraiti da u najkraem roku enama omogue ostvarivanje tog prava.


Opirnije...
 
Prituba enske mree i izjava za javnost
Administratorica   
Utorak, 28 Listopad 2014

odluka.jpgCjeloviti tekst pritube enske mree Hrvatske na zakonitost rada bolnica sa zahtjevom za provedbom Zakona o zdravstvenim mjerama za ostvarivanje prava na slobodno odluivanje o raanju djece te ipriopenjem za medije o podnoenju pritube nadlenom ministarstvu.


Opirnije...
 
Obavijest EWL-a o odravanju Nordijskog foruma
Administratorica   
etvrtak, 03 Srpanj 2014
[Malm, 15.06.2014.] Od 12.- 15.06.2014., gotovo 20 000 feministkinja sastalo se u Malmou, vedska na Nordijskom forumu, kako bi kreirale nove strategije prema ostvarenju jednakosti izmeu ena i mukaraca, u okviru diskusija o 20 godina od Pekinke Platforme za akciju.
Opirnije...
 
Okrugli stol: fotogalerija
Administratorica   
Nedjelja, 11 Svibanj 2014
Fotogalerija s okruglog stola povodom izbora za Evropski parlament.
Opirnije...
 
Okrugli stol povodom izbora za Evropski parlament
Administratorica   
Petak, 09 Svibanj 2014

enska mrea Hrvatske, Udruga ena Romkinja Hrvatske Bolja budunost, Srpski demokratski forum i Lezbijska grupa Kontra odrale su 6. svibnja 2014. u hotelu Dubrovnik, u Zagrebu, okrugli stol povodom izbora za Evropski parlament pod nazivom Izbori za Evropski parlament stavovi kandidata i kandidatkinja o pitanjima zatite enskih prava i prava manjinskih skupina


Opirnije...
 
Dan ena 2014.: fotogalerija
Administratorica   
Subota, 08 Oujak 2014
Galerija fotografija s prosvjeda uz Dan ena 2014.
Opirnije...
 
Mar za 8. mart neemo zaboraviti 8 + 8 + 8!
Administratorica   
etvrtak, 06 Oujak 2014
Danas je odrana konferencija za medije u organizaciji enske mree Hrvatske, enskih sindikalnih grupa i enske fronte za radna i socijalna prava na kojoj je najavljen mar u povodu 8. marta Meunarodnog dana ena pod naslovom 8. mart - Neemo zaboraviti 8 + 8 + 8! (8 sati rada, 8 sati odmora, 8 sati sna), slogan radnikog pokreta jo 1886. godine. Dok nam neki kau: Mar u prolost! Mi odluujemo marirati u ime prolosti!


Opirnije...
 
«« Poetak « Prethodna 1 2 3 4 5 Sljedea » Kraj »»

Stranice 31 - 60 od 137
Povratak na vrh!
© 2024 �enska mre�a Hrvatske - Women's Network Croatia
Povratak na vrh!